výstavy

Zdeněk Sýkora / Barva a prostor
Olomouc, 13. 5 - 12. 9. 2010

Přehlídka v olomouckém Muzeu moderního umění je druhým pokračováním rozsáhlého výstavního projektu k autorovým devadesátým narozeninám. Po velké pražské retrospektivě nabízí pro změnu o něco úžeji zaměřený pohled na Sýkorovo dílo, a to prostřednictvím dvou nejzákladnějších pojmů výtvarného umění - barvy a prostoru. Jejich vzájemný vztah je tradičním problémem, kterým se zabývali umělci ve všech obdobích vývoje výtvarného umění. Každá doba vyvinula své specifické pojetí a výklad prostoru a jeho interpretaci výtvarnými prostředky. Zdeněk Sýkora pochopil vztah mezi barvou a prostorem jako základní téma své práce již koncem padesátých let a rozvíjel a zkoumal ho cílevědomě již ve svých zahradách, později pak ve strukturách a liniích. Ačkoli se jeho výtvarné systémy a metody práce v jednotlivých obdobích v mnohém liší, Sýkorův zájem je celých padesát let v zásadě totožný a jeho nová řešení tradičních výtvarných problémů velmi originální a osobitá, jak v malbě, tak v řadě objektů, které nebyly v rozsahu nabízeném touto výstavou doposud prezentovány.

Zdeněk Sýkora / Barva a prostor

Muzeum moderního umění, Olomouc
13. 5 - 12. 9. 2010
Koncepce výstavy a katalogu: Pavel Kappel
Spolupráce: Lenka Sýkorová, Veronika Hudečková