Reportáž redaktorky ČT Kateřiny Zemanové o výstavě 50 let od prvních linií Zdeňka Sýkory, rozhovor s Lenkou Sýkorovou a Kateřinou Melenovou, 16. 7. 2023:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/223411000120716

Lenka Sýkorová a Zdeněk Lukesle si povídají nejen o Zdeňku Sýkorovi,
 rozhovor
pro televizi Ponte records, 20. 2. 2023
:
https://youtu.be/zar_RHkHXLg

Rozhovor Lenky Sýkorové s Kateřinou Zemanovou pro web ČT ART, 9. 2. 2023: 

https://art.ceskatelevize.cz/inside/zdenek-sykora-nechtel-jen-neco-zobrazovat-chtel-vytvorit-novy-obraz-NqaVj

rozhovor s Lenkou Sýkorovou nejen o výstavě  Zdeněk Sýkora - Moje příroda
natočila Lucie Klímová, produkce Galerie Zdeněk Sklenář, únor 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=MDdtE4_JJHk

Lenka Sýkorová o výstavě v reportáži České televize

rozhovor o výstavě Moje příroda - Karel Oujezdský se ptal Lenky Sýkorové pro Mozaiku Českého rozhlasu Vltava (od 26. minuty), 7. 2. 2019: 
https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-7756662

rozhovor s Michaelou Vrchotovou nejen o výstavě Moje příroda, další díl pořadu Českého rozhalsu Vltava: Vizitka - Lenka Sýkorová, 11. 2. 2019:
https://vltava.rozhlas.cz/lenka-sykorova-malo-se-vi-ze-zdenek-sykora-zacinal-jako-fotograf-7759654 

trailer k výstavě natočila Lucie Klímová, produkce Galerie Zdeněk Sklenář:
https://www.youtube.com/watch?v=MDdtE4_JJHk

Rozhovor Ivany Chmel Dančevové s Lenkou Sýkorovou pro Český rozhlas Plus
nazvaný Lenka Sýkorová, kulturní hybatelka, 13. 9. 2018
https://plus.rozhlas.cz/host-lenka-sykorova-kulturni-hybatelka-7612214

Rozhovor Terezie Nekvindové se Zdeňkem a Lenkou Sýkorovými na téma realizace v architektuře, otištěno v časopisu Stavba, č. 1, 2009, str. 4–6:
https://www.zdeneksykora.cz/?s=texty_o_zs&id_text_o_zs=31


Rozhovor Květy Tošnerové s Lenkou Sýkorovou o výstavě linií v Hagenu, Svobodný hlas, 9. 9. 2015, r. 24, č. 36, s. 3: 

https://www.zdeneksykora.cz/?s=texty_o_zs&id_text_o_zs=28