výstavy

Zdeněk Sýkora 90
Praha, 19. 2. - 2. 5. 2010

Výstava k devadesátým narozeninám Zdeňka Sýkory představuje tohoto českého umělce především jako malíře, který se již více než padesát let systematicky věnuje zkoumání jazyka výtvarného umění. V reprezentativním výběru necelé stovky prací z prestižních zahraničních a českých sbírek jsou vystaveny rané abstraktní práce z konce padesátých let, struktury z let šedesátých a na principu náhodnosti založené liniové obrazy z období posledních třiceti let. 
Výstava ukazuje celoživotní dílo Zdeňka Sýkory jako soudržný celek s vnitřní logikou a jeho samotného jako malíře, který bez ohledu na momentálně používaný systém nebo výtvarnou metodu vždy bezprostředně vyjadřuje totéž - úžas z přírody a radost ze života. 
Na rozdíl od poslední retrospektivní přehlídky jeho díla, která proběhla v Městské knihovně v Praze v roce 1995, se tato výstava více zaměřuje na některá základní témata a objasnění klíčových pojmů jako například struktura nebo náhodnost.

Zdeněk Sýkora 90

Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, Praha 
19. 2. - 2. 5. 2010
Koncepce výstavy a katalogu: Pavel Kappel
Spolupráce: Lenka Sýkorová, Veronika Hudečková