výstavy

Zdeněk Sýkora / Grafika
Klatovy, 9. 11. 2008 - 4. 1. 2009

Zdeněk Sýkora (*1920) se svojí tvorbou jako jeden z mála českých umělců zapsal do dějin světového umění. Od modernistické malby se záhy dostal k složitě formulovaným dílům, založeným na kombinaci geometrické abstrakce s programováním a později matematizovanou náhodou. Kromě stěžejního malířského díla vytvořil Sýkora také kolem šedesáti grafik, volně vycházejících z hlavní malířské linie jeho tvorby, vždy však zkoumajících specifické problémy barevnosti a strukturality. Grafická tvorba umožňovala Sýkorovi v tehdejších svazujících poměrech také jinak těžce dostupnou komunikaci se zahraničními diváky. Do mezinárodního povědomí jej dostalo mimo jiné i zastoupení jeho grafiky na Dokumentě 4 v roce 1968 a na Tendencích 4 v Záhřebu v roce 1969.

Úhrnný soubor grafického díla Zdeňka Sýkory vykazuje vysokou uměleckou autonomii a je - při nedostupnosti možností seznámit se s celkem jeho malířskéhodíla v souvislé instalaci - velmi účinnou připomínkou jeho výsadního postavení na české výtvarné scéně. Výstava představuje výběr z autorových grafik, poukazující na zásadní význam variací předdefinovaných elementů, ale ilustrující také vzájemné vývojové i estetické souvislosti jednotlivých cyklů a tvůrčích etap.

Speciální součástí klatovské výstavy je oddíl dokumentující procesy vzniku Sýkorových grafik. Na pracovních skicách a archivním materiálu se zde ukazuje Sýkorova specifická metoda práce s matematizovanými abstraktními elementy i technologické postupy, výrazně spoluurčující perfekcionisticky formulované problémy jeho estetického světa.

Dílo, které vyrostlo z reflexe principů modernistické malby, zejména Cézanna a Matisse, se postupně transformovalo ve specifickou filosofii, zkoumající relační vztahy malířských prvků v nových strukturálních souvislostech. Sýkorova tvorba dosahuje nejen význačných a neopakovatelných malířských kvalit, ale také specifického obsahu, adaptujícího naši obraznost na nynější přelomové životní situace.

Galerie Klatovy/Klenová vydává ve spolupráci s autorem limitovanou edici serigrafických plakátů v úpravě Zdeňka Zieglera.

(tisková zpráva k výstavě)

Zdeněk Sýkora / Grafika

Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
9. 11. 2008 - 4. 1. 2009