výstavy

Krásná kniha
Praha, 30. 11. 2023 - 31. 3. 2024

Tisková zpráva Muzea literatury:

Nejkrásnější české knihy v originální instalaci architekta Josefa Pleskota

Knihy jako umělecká díla – takové je kurátorské téma výstavy Krásná kniha. Pořádá ji Muzeum literatury od začátku prosince letošního roku až do konce března roku příštího. Expozice v autorské instalaci architekta Josefa Pleskota představí na padesát titulů z edice nakladatelství bibliofilií Aulos, z nichž mnohé získaly významnou cenu Nejkrásnější kniha roku. Vedle limitovaných edicí uměleckých knih, které za třicet let své působnosti Aulos vydal, budou vystaveny i originální grafické listy renomovaných českých umělců, jakými jsou například Adriena Šimotová, Zdeněk Sýkora, Stanislav Kolíbal či Milan Grygar, jejichž grafická tvorba je s činností nakladatelství Aulos dlouhodobě spjata.

 Praha, 27. listopadu 2023  - Letošní výročí svého vzniku se nakladatelství Aulos rozhodlo oslavit výstavou, ve spolupráci s Muzeem literatury připravilo reprezentativní průřez svou tři desetiletí trvající činností. Výstava Krásná kniha ukazuje na jedinečnost tvorby v oblasti náročné disciplíny, kterou je právě produkce bibliofilií, uměleckých artefaktů. Každá kniha je výtvarným originálem, zpravidla se připravuje ručně a doprovází ji originální výtvarné dílo, počet publikovaných kusů je limitovaný. Bibliofilie jsou číslované, grafické přílohy podepsané autorem, u některých dokonce nalezneme originální, razítky ručně tištěné struktury.  Vydavatel a majitel nakladatelství Zdeněk Křenek navázal svými krásnými tisky na nejlepší tradice sběratelsky cenných bibliofilií, jejichž hodnota vychází z jednoty mezi slovem, ilustrací a originální vazbou.

Není to ale jen k dokonalosti dovedená originální úroveň knižní tvorby, jíž mohou návštěvníci výstavy vnímat a obdivovat. Výstava je především ukázkou mezioborové spolupráce s těmi nejvýznamnějšími uměleckými osobnostmi, ať již jde o výtvarné umělce, tiskaře či knihvazače, nebo o typografy a grafické designéry. Nezaměnitelný charakter bibliofiliím z Aulosu vtiskl především dvorní grafický designer nakladatelství profesor Zdeněk Ziegler (1932-2023), přední osobnost české typografie a grafického designu, jenž se Zdeňkem Křenkem spolupracoval několik desítek let.   Dokázali spojit často klasickou literaturu se současným uměním a vytvořit nová, originální díla, z nichž mnohá získala ocenění Nejkrásnější kniha roku.   

Historii nakladatelství a soupis vydaných knih a grafik rekapituluje při této příležitosti vydaný katalog, která vychází v nákladu šesti set kusů, z nichž sto je opatřeno originálním grafickým dílem Stanislava Kolíbala. Autorkou grafického designu této publikace nazvané Knihy Aulos a stejně tak i typografkou výstavy je Zuzana Lednická, přední česká grafická designérka a typografka, žákyně profesora Zieglera.

 Výstava v Muzeu literatury je pro mě nejen symbolickou oslavou třiceti let od vzniku   nakladatelství Aulos, ale především představuje výsledek nádherné a dlouhodobé spolupráce s těmi nejlepšími českými umělci, ať již jde o výtvarníky, typografy či grafické designéry, jejichž tvorby si nesmírně vážím. Pokládám si za velkou čest, že jsem s těmito tvůrci mohl a s některými nadále mohu spolupracovat a že výsledkem této krásné a obohacující spolupráce jsou neméně krásné knihy, které tu můžete vidět a které, jak věřím, obohatí a potěší nejednoho čtenáře,“ říká majitel nakladatelství Aulos Zdeněk Křenek. 

K Aulosu a jeho krásným knihám neodmyslitelně patří také spolupráce s předními výtvarnými umělci – Zdeňkem Sýkorou, Adrienou Šimotovou, Milanem Grygarem, Stanislavem Kolíbalem, Květou Pacovskou, Václavem Boštíkem, Jiřím Sopkem a dalšími, kteří prostřednictvím svých grafických listů vedou výtvarný dialog s texty předních českých i světových spisovatelů, básníků a myslitelů. Zdeněk Sýkora svými liniemi promlouvá k myšlenkovému odkazu astrofyziků Stephena Hawkinga a Rogera Penrose, jemné kresby Petra Nikla doprovázejí pohádku Oscara Wilda, Adriena Šimotová graficky ztvárnila Kafkovy Dopisy Mileně, Milan Grygar ilustruje díla Samuela Becketta, Jiří Sopko výtvarně pojímá Vančurovo Rozmarné léto, Stanislav Kolíbal vizuálně rozmlouvá s dílem Marca Aurelia, Václav Boštík doprovodil básnickou sbírku Jana Zahradníčka. Podobný dialog vedou i další umělci zastoupení na výstavě.

Krásné knihy, představené v originální instalaci architekta Josefa Pleskota, jenž dlouhodobě spolupracuje s předními galeriemi a uměleckými institucemi, doprovází výstava grafických originálů vydaných nakladatelstvím Aulos.

„Aulos vydává knihy, krásné knihy, které zdobí knihovny. Proto jsme pro jejich prezentaci proměnili výstavní sál Muzea literatury v knihovnu. V regálech se v celé své kráse ukazují knihy, stěny zdobí obrazy a grafiky jejich ilustrátorů a v samotném jádru knihovny se nachází diskrétní prostor ukrývající náznaky tajemství tvorby knižního tvůrce Zdeňka Zieglera, který propůjčil většině vystaveným artefaktům jejich grafickou podobu, říká autor instalace výstavy architekt Josef Pleskot.

Kurátorem výstavy je Zdeněk Freisleben, ředitel Muzea literatury.

Krásná kniha

Aulos - 30 let nakladatelství
Muzeum literatury, Praha
30. 11. 2023 - 31. 3. 2024