výstavy

50 let od prvních linií Zdeňka Sýkory
Louny, 11. 7. - 29. 10. 2023

GBR se připojuje k akcím uspořádaným k tomuto výročí Galerií hlavního města Prahy a Galerií Středočeského kraje. Vystavením liniových obrazů v prostorách galerie bychom rádi připomněli tento zásadní mezník pro Sýkorovu tvorbu a historický moment pro české umění.

První linie (olej na plátně, 150 × 150 cm) dokončil Zdeněk Sýkora v červenci roku 1973, tedy právě před padesáti lety. O několik roků později bylo dílo zakoupeno do sbírek GBR, ale české publikum dlouhá léta nemělo možnost ho spatřit, poprvé až na Sýkorově retrospektivní výstavě v Domě umění v Brně roku 1988,tedy po jeho osmnáctileté výstavní odmlce. Od devadesátých let byl tento obraz vystavován poměrně často, neboť reprezentuje první autorův pokus o nalezení nového systému, tedy přechod od struktur, jejichž principem jsou definovaná pravidla pro kombinování prvků, k liniím, které jsou založeny na náhodnosti. 

50 let od prvních linií Zdeňka Sýkory

Louny, Galerie Benedikta Rejta
Výstava ve výstavě rámci výstavního projektu Krása je! (28. 4. – 29. 10. 2023)
11. 7 - 30. 7. 2023, prodlouženo do 29. 10.