výstavy

Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová - Létání
Praha, 5. 5. -11. 6. 2022

V rámci výstavy  nazvané DAVID HANVALD 2021-2022, která představuje současnou tvorbu mladého malíře, připomíná Galerie Zdeněk Sklenář také několik dnes již klasických děl, jejichž vznik ovšem dělí více než půl století. Vystavena budou vzácná a unikátní díla z mládí Václava Boštíka, například Autoportrét, uhel z roku 1934. Návštěvníci si také mohou připomenout jeden z významných edičních počinů galerie - album pěti serigrafií Zdeňka a Lenky Sýkorových, nazvané Létání a vydané dva roky po dokončení stejnojmenné realiace nástěnných obrazů v nové budově Řízení letového provozu České republiky v Jenči roku 2005. Právě tato akce tehdy umělecky i lidsky propojila autory s Davidem Hanvaldem, neboť on byl jedním ze studentů, kteří se na realiaci podíleli.

Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová - Létání

Praha, Galerie Zdeněk Sklenář
Schönkirchovský palác, Mikulandská 7
5. 5. - 11. 6. 2022