výstavy

Kosmos
Klatovy, 15. 11. 2019 - 12. 1. 2020

Pro výstavu s tématem vesmír jsem vybral umělce různých generací od již nežijících přes starší  až po poměrně nedávné absolventy uměleckých škol, kteří k tématu přistupují z různých úhlů pohledu, vnímají ho na základě rozdílných zkušeností a využívají rozmanité výrazové prostředky od malby, grafiky a objektu až k videu a instalaci. Vesmír je velmi inspirativní z různých důvodů. Nikdy nemůžeme beze zbytku poznat zákonitosti, kterými se řídí. Umělci k němu mohou přistupovat trochu jiným způsobem než vědci, mají odlišnou zkušenost a druh vzdělání. Vedle exaktního zkoumání jeho nekonečných dálek a souvislostí, které často nedokážeme odhalit, se řídí především intuicí.
Ke klasikům, kteří se vesmírem zabývali, nesporně patří František Kupka, Vojtěch Preissig, Josef Šíma, Jiří Hejna nebo Václav Boštík. Důležitým tématem se stal pro Vladimíra Škodu, Rudolfa Sikoru, Jiřího Matouška, Zdenka Hůlu nebo Josefa Žáčka. Věnují se mu Vladimír Merta, Margita Titlová–Ylovsky, Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus, Richard Loskot a Pavla Sceranková. Univerzum je nesporně jedním ze základních témat, která umělce odjakživa zajímají a k nimž v každé době přistupují jinak v závislosti na stupni vědeckého poznání, na současném vývoji  výrazových prostředků i na stavu společnosti.

Kurátor výstavy : Jiří Machalický 

Kosmos

Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce
15. 11. 2019 - 12. 1. 2020

Download: Pozvánka