výstavy

Zdeněk Sýkora / 2000 + 18 / 127
Praha, 18. 12. 2018 - 5. 4. 2019, prodlouženo do 28. 4.

Koncept výstavy v AP atelieru je výsledkem spolupráce architekta Josefa Pleskota s Lenkou Sýkorovou. V minimalistické instalaci představují zdánlivě tři díla, ve skutečnosti se však stále jedná o tentýž obraz - o Sýkorovy Linie č. 127, 1996, akryl / plátno, 170 x 170 cm. Samozřejmě jsou na výstavě linie především ve své finální podobě, jako obraz, který běžně vídáme v galeriích nebo na reprodukcíh v katalogu. Ve stejném formátu je prezentována také partitura pro tyto konkrétní linie, obvykle zaznamenávaná do přípravného sešitu, ale zde představená v podobě čísel zapsaných na plátno. Partitura je vlastně obraz zakódovaný do náhodných čísel určujících jednotlivé parametry linií (šířky, barvy, tečny, směry, křížení). Neexistuje tedy žádný počítačový program ani vizualizace na monitoru počítače, jak si mnozí představují. Před realizací každého obrazu byla jen partitura sestavená z čísel, z níž bylo možné jen odhadovat, jak bude finální obraz vypadat. Na výstavě visí také fotografie přípravné kresby, tedy konstrukce linií, která byla zaznamenána během realizace.
Součástí výstavy je také fotografie z lounského ateliéru Sýkorových od Jaroslava Brabce a album fotografií z jednoho dne v Paříži, který zaznamenal francouzský designér a fotograf, přítel Sýkorových, Luc Laurent Bernard.

Zdeněk Sýkora / 2000 + 18 / 127

Praha, AP atelier Josefa Pleskota
18. 12. 2018 - 5. 4. 2019, prodlouženo do 28. 4.
koncepce výstavy: Lenka Sýkorová, Josef Pleskot

Download: Pozvánka