výstavy

Konstruktion_Reflexion
Vídeň, 25. 11. 2016 – 17. 4. 2017

Díla ze sbírky manželů Gertraudy a Dietera Bognerových ve vídeňském mumoku

 

Pod názvem Konstrukce_reflexe představují manželé Gertraud a Dieter Bognerovi výběr ze své sbírky, kterou v roce 2007 darovali vídeňskému mumoku a od té doby ji průběžně doplňují. Sbírka čítající více než sto obrazů, soch, objektů a na tři sta kreseb, kvašů, tištěných grafik, autografů, autorských knih a archiválií je zatím největším uceleným darem tomuto muzeu.


Navzdory tendencím doby byl pro Bognerovi obsah jako kategorie konstruktivního, geometricko-abstraktního a konceptuálního umění stěžejní. Proměnná role formy a obsahu, popř. politika formy jako obsahu, jsou na výstavě představeny v rozdílných, navzájem propojených tematických celcích. Mezi hlavní motivy přitom patří teorie vztahu malířství a barvy, reflexe historie a společnosti nebo vztah architektury, sochy a abstrakce v tradici kritické moderny.

Výstava Konstrukce_reflexe je propojením instalací, obrazů, videí, fotografií, textů a publikací, které svojí dynamičností jednak oslovuje smysly a zároveň je analyticky precizní. Na výstavě jsou zastoupeni následující umělci a umělkyně: Robert Adrian X, Hartmut Böhm, Heinz Gappmayr, Dan Graham, Thomas Kaminsky, Richard Paul Lohse, Dorit Margreiterová, Dóra Maurerová, François Morellet, museum in progress, Jorrit Tornquist, Peter Weibel, Heimo Zobernig a další.

Konstruktion_Reflexion

Výstava ze sbírky manželů Gertraudy a Dietra Bognerových 
MUMOK – Stiftung Ludwig, Vídeň
25. 11. 2016 – 17. 4. 2017
Více na webu MUMOK