výstavy

SERENDIPITY
Linec, 21. 3.-14. 6. 2015

Serendipity znamená šťastná náhoda nebo také příjemné překvapení. Používá se zejména ve vědě pro situaci, kdy je objeveno něco, aniž to bylo hledáno. Jako známý příklad se uvádí Flemingovo objevení penicilinu. Výstava Serendipity je setkáním umělců několika generací, kteří ve svém umění pracují s programem či náhodností.

Rakouská kurátorka Angela Stiefová jako motto výstavy použila citát z rozhovoru se Zdeňkem Sýkorou (1986):
"Pojem náhodnost obsahuje více filozofických, sémantických a matematických záludností než kterýkoli jiný. Neposkytuje žádné jistoty. Ale i v té nejproblematičtější podobě je bohatým zdrojem svobody."

V textu pozvánky pak dále uvádí: "Serendipity označuje náhodné pozorování, myšlenku aktivního hledání nezaměřeného na určitý cíl, hledání, které vede k překvapivým objevům. Tento princip se v umění uplatnil v okamžiku, kdy v šedesátých letech umělci začali experimentovat s programy a jinými inovativními technickými možnostmi a kdy například díky použití algoritmů dokázali objevit nové směry výtvarného umění. Pro umělecký proces bylo určující použití racionálních řídicích systémů při současné nemožnosti kalkulace výsledků. Výstava SERENDIPITY. UMĚNÍ MEZI PROGRAMEM a NÁHODNOSTÍ, zaměřená zejména na rakouské tvůrce, poprvé představuje vybrané pionýry počítačového umění, jako jsou Marc Adrian, Otto Beckmann, Herbert W. Franke, Kurt Ingerl a Zdeněk Sýkora, a srovnává je s vynikajícími zástupci pozdější generace - s Peterem Koglerem a Gerwaldem Rockenschaubem, kteří se v osmdesátých letech stali zakladateli umění s novými médii, a představuje také uměleckou dvojici Station Rose, jež pod tímto názvem v roce 1988 založila multimediální laboratoř. Mladší umělci jako Tina Frank, Manuel Knapp a LIA doplňují transgenerační přístup výstavy a stejně jako mnozí další ukazují, že propojení analogového digitálního světa, práce s počítači, internetu a softwaru se již dávno stalo uměleckou samozřejmostí, která charakterizuje naši současnost. Výstava chce upozornit na kořeny aktuální estetiky, která hledá cestu zpět k bezprostřednosti.

Z vernisáže výstavy
Zahájení výstavy
Recenze výstavy 

Nachrichten.at - recenze

Reportáž ORF 

SERENDIPITY

Umění mezi programem a náhodností
Temporäre Halle für Kunst, Linec
21. 3. – 14. 6. 2015
www.lottesonnenstein.com

Download: Pozvánka