výstavy

Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka 1994–2014
Praha, 4. 3. – 24. 5. 2015

Cena Vladimíra Boudníka udělovaná od roku 1995 za tvůrčí přínos české grafice slaví 20 let svého trvání. Její pojmenování je výrazem hlubokého respektu k odkazu umělce, který povýšil grafické medium na experimentální laboratoř a postavil je do čela avantgardy 60. let. U příležitosti tohoto jubilea představuje Galerie hlavního města Prahy v Colloredo-Mansfeldském paláci retrospektivu všech laureátů. Cena, kterou vyhlašuje občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik ve spolupráci s hlavním městem Praha, je určena žijícímu českému umělci bez generačního omezení a nelze ji získat dvakrát.
Zdeněk Sýkora obdržel cenu Vladimíra Boudníka v roce 2008.

Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka 1994–2014

Galerie hlavního města Prahy, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
4. 3. - 24. 5. 2015