výstavy

Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti
Louny, 11. 11. 2013 - 24. 1. 2014

Projekt Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti volně navazuje na výstavu z roku 2011 nazvanou Narozen vLounech, která se soustředila především na lounské aspekty Sýkorova života a díla (krajiny, cyklus Zahrady, lounské přátele, místa, kde maloval). Tentokrát jsme chtěli představit Zdeňka Sýkoru v mezinárodním kontextu, kam patří již od roku 1965, kdy se v Záhřebu zúčastnil významné přehlídky současného umění Nové tendence 3. Následovaly desítky kolektivních výstav, na nichž se prezentoval po boku tehdy již slavných, ale i neznámých a až dnes proslulých umělců 20. století, představitelů umění abstraktního, konkrétního, konstruktivního, počítačového. Mnozí z nich se stali jeho blízkými přáteli, vzájemně se navštěvovali, a někteří si s ním dokonce vyměnili díla. Soubor obrazů a objektů vybraný pro tuto výstavu obsahuje taková jména jako François Morellet, Kenneth Martin, Manfred Mohr a Jan van Munster. Vystavené grafické práce většinou pocházejí z edice Média švýcarského galeristy Marca Hostettlera, za všechny jmenujme klasiky, jako jsou Max Bill nebo Richard Paul Lohse. Představujeme také několik prací autorů z dnes již legendárního grafického Alba SDL (1973), neboť jsou ukázkou myšlení umělců, jež byli spolu se Zdeňkem Sýkorou průkopníky použití počítačů ve světě umění. Grafiky z alba Symposion Gorinchem (1975) zase odkazují na důležitou akci, která se roku 1974 konala v tomto malém nizozemském městě a jejímž výsledkem mimo jiné byla realizace v architektuře podle Sýkorova návrhu. Vybrali jsme také grafické album Zum 60. Geburtstag Heinz Teufel (1996), které vzniklo z podnětu umělců nejen k narozeninám galeristovým, ale i ke 30. narozeninám stejnojmenné galerie, která měla vtomto období zásadní význam pro zařazení díla Zdeňka Sýkory do mezinárodního kontextu. Součástí výstavy je také studijní materiál přístupný divákům ve formě katalogů kolektivních výstav i jednotlivých autorů a prezentace archivních fotografií v kinosále galerie. Text v katalogu, který při této příležitosti vychází, mapuje zejména první kroky Zdeňka Sýkory na cestě do mezinárodní společnosti. Je stručným výčtem jmen a událostí, jež se na jeho úspěchu podílely, ukazuje souvislosti mezi nimi. Zdůvodňuje výběr jednotlivých autorů i grafických alb a odkazuje na vystavená díla. Je však pouze malým příspěvkem ke zmapování velkého životního příběhu malíře Zdeňka Sýkory.

Lenka Sýkorová, 2013

Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti

Louny, Galerie města Loun ve Vrchlického divadle 
11. 11. 2013 - 24. 1. 2014
Koncepce výstavy a text katalogu: Lenka Sýkorová