události

Počedělice, 12. 7. 2014
Fotoreportáž ze setkání: Ladislav Bába

Počedělice, 12. 7. 2014
Fotoreportáž se setkání: Jiří Jiroutek

Počedělice, 12. 7. 2014
Druhé setkání přátel Zdeňka Sýkory a obdivovatelů jeho díla 
Fotoreportáž na strákách Obce Počedělice

Počedělice, 2014
Pamětní panel v Počedělicích je přístupný veřejnosti celý rok.
Takto jej v jarních dnech zachytil Ladislav Bába. 

leden 2014
Parallels and Complementarity
Jan Andres: Zdeněk Sýkora a  François Morellet

Praha, 2014
Časopis His Voice přináší v čísle 1 / 2014, s. 3 -11,
text Petra Bakly Přemýšlení o Sýkorovi

Počedělice, 13. 7. 2013
Pamětní panel na břehu řeky Ohře v Počedělicích od 13. 7. 2013
symbolicky připomíná místa, kde Zdeněk Sýkora rád maloval.

Fotoreportáže z odhalení pamětního panelu: Jan Mária Valt zde 

Galerie města Loun ve Vrchlického divadle 
30. 5. 2011
Režie: Jaroslav Brabec
Spolupráce: Lenka Sýkorová

Stránky výpisu:
123