události

Sýkorovy Počedělice 2019
Počedělice, 13. července 2019

Sýkorova Ohře
dopolední tematická exkurze podél řeky s několika zastaveními na místech, kde Zdeněk Sýkora maloval

Dopoledne jsme se se skupinkou zájemců prošli proti proudu řeky cestou od Počedělic do Obory po pravém břehu Ohře. Zastavili jsme se na paloučku na dohled od Počedělic, který je dnes zarostlý, téměř nedostupný a ztratil svoji krajinnou atraktivitu a jen těžko si lze představit, jak důležité místo to kdysi bylo. Od padesátých let byl totiž stanovištěm, inspirací umělcům, a nejen lounským malířům Zdeňku Sýkorovi a Vladislavu Mirvaldovi, ale později například Otakaru Slavíkovi, Karlu Malichovi a od šedesátých let mnoha umělcům lounského malířského kroužku. Všichni měli stejný důvod: byl odtud krásný výhled na řeku Ohři zrcadlící stromy na břehu, jimiž probleskovaly fasády chalup ve vsi. Toto byl nejčastější motiv jejich obrazů.
Cesta do Obory lánem obilí byla úžasná. Našli jsme také místo, kde se na chvíli stromy rozestoupí a objeví se hora Oblík, motiv, který ve svých obrazech zachytil zejména Vladislav Mirvald. Zde se překvapivě spojuje motiv Ohře a Českého středohoří.


Slavnostní odpoledne
Oslava již tradičně začala vzpomínkou na Zdeňka Sýkoru.  Projev tentokrát přednesl Libor Veselý, dlouholetý přítel a spolupracovník.

Krajinou Zdeňka Sýkory
Návštěvníci mohli posoudit díla účastníků loňského sympozia Malování v Počedělicích na výstavě, která se opět konala přímo na břehu Ohře. 

Počedělice v čase minulém
Počedělice letos v květnu oslavily velké výročí – 800 let od první zmínky o této obci. Pro zájemce o historii připravili místní občané ve spolupráci s lounským archivem výstavu, která prostřednictvím dobových fotografií, map a dokumentů přiblížila historii obce.

Počedělice na obrazech a fotografiích
Motiv řeky Ohře v Počedělicích byl v loňském roce připomenut na výstavách mnoha umělců, například: Zdeněk Sýkora – Moje příroda, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha; Otakar Slavík – Ohlédnutí, Galerie umění Karlovy Vary; Jan Samec – Na břehu Ohře, Galerie města Loun; Tomáš Polcar – Hemisféry, Galerie umění Karlovy Vary; Anna Vančátová a Bohuslav Maleček – Malby, Galerie Zahradní dům, Teplice; Jiří Jiroutek a Pavel Planička – Jiná krajina, Galerie města Loun a Becherova vila Karlovy Vary; Vladislav Mirvald - Smysl pro krajinu, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; David Šlajs - Meziprostory, Galerie ČSOB v Plzni; Vuk Zörner - Kostel, krajina, figura, Galerie města Loun (do 31. 8.).

Sýkorovy Počedělice 2019

Počedělice, 13. 7. 2019