události

Sýkorova Ohře
Počedělice, 14. 7. 2018

Na přípravě projektu se podílela Místa zblízka www.mistazblizka.cz
Místa zblízka je sociálně inovační projekt, jenž si klade za cíl pomáhat aktivním lidem rozvíjet jejich region a vytvářet komunitu, která umí řešit místní výzvy. Chcete se zapojit? Podívejte se na a ozvěte se některému z jejich koordinátorů nebo přímo specialistů za vybrané obory.

trasa Počedělice – Kystra – Počedělice (asi 3 km)

Krajina mezi Louny a Počedělicemi je typickým Poohřím: mozaika lužní krajiny, chmelnic, polí, drobných sadů a stromových solitérů, často se zachovalou extenzivní cestní sítí. České středohoří se zde téměř dotýká řeky, na druhé straně ohraničuje území výrazný terénní stupeň křídové plošiny v okolí Peruce. Starobylá, usedlá, teplá krajina se silným geniem loci, scenérie obrazů Zdeňka Sýkory. Cílem exkurze bude prozkoumat její často nenápadné biologické a krajinné hodnoty na pozadí poměrně dramatického geologického i klimatického vývoje a ukázat si, proč je toto na první pohled nenápadné území klíčové pro pochopení některých výrazných krajinných fenoménů formujících krajinu nejen středního Poohří. Pokusili jsme se také proniknout přímo v terénu do a za scenérie obrazů Zdeňka Sýkory a zjistit, jak tato místa vypadají dnes a čím se od nedávného, na obrazech zachyceného stavu liší.
Jan Albert Šturma

Sýkorova Ohře

Počedělice, 14. 7. 2018
Tematická procházka podél řeky s komentářem botanika
Jana Alberta Šturmy a Lenky Sýkorové.