události

Sýkorovy Počedělice 2018
Počedělice, 14. 7. 2018

Sýkorovy Počedělice 2018

Fotografie z celého dne od Ladislava Báby

Program:

Sýkorova Ohře
tematická exkurze podél řeky s komentářem botanika Jana Alberta Šturmy a Lenky Sýkorové
na přípravě projektu se podílela Místa zblízka www.mistazblizka.cz
Místa zblízka je sociálně inovační projekt, jenž si klade za cíl pomáhat aktivním lidem rozvíjet jejich region a vytvářet komunitu, která umí řešit místní výzvy. Chcete se zapojit? Podívejte se na a ozvěte se některému z jejich koordinátorů nebo přímo specialistů za vybrané obory.

trasa Počedělice – Kystra – Počedělice (asi 3 km)
sraz na návsi 14. července 2018 v 10 hodin, návrat nejpozději ve 13 hodin

Krajina mezi Louny a Počedělicemi je typickým Poohřím: mozaika lužní krajiny, chmelnic, polí, drobných sadů a stromových solitérů, často se zachovalou extenzivní cestní sítí.  České středohoří se zde téměř dotýká řeky, na druhé straně ohraničuje území výrazný terénní stupeň křídové plošiny v okolí Peruce. Starobylá, usedlá, teplá krajina se silným geniem loci, scenérie obrazů Zdeňka Sýkory. Cílem exkurze bude prozkoumat její často nenápadné biologické a krajinné hodnoty na pozadí poměrně dramatického geologického i klimatického vývoje a ukázat si, proč je toto na první pohled nenápadné území klíčové pro pochopení některých výrazných krajinných fenoménů formujících krajinu nejen středního Poohří. Pokusili jsme se také proniknout přímo v terénu do a za scenérie obrazů Zdeňka Sýkory a zjistit, jak tato místa vypadají dnes a čím se od nedávného, na obrazech zachyceného stavu liší.
Jan Albert Šturma


Slavnostní odpoledne
zahájení 14. července 2018 v 15 hodin
Oslava již tradičně začalo vzpomínkou na Zdeňka Sýkoru.

Krajinou Zdeňka Sýkory
Součástí programu byla i letos jednodenní výstava účastníků loňského sympozia. Návštěvníci si mohou obrazy, kresby a fotografie prohlédli přímo v Počedělicích, a to pouze odpoledne 14. 7.

Kostel svatého Mikuláše v Orasicích
V sobotu od 14 do 17 hodin byl návštěvníkům zpřístupněn rekonstruovaný barokní kostel v nedalekých Orasicích. Nebývale krásný je především malovaný dřevěný kazetový strop, jehož restaurování trvalo čtyři roky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Orasice

Jiná krajina – výstava fotografií Jiřího Jiroutka a Pavla Planičky
Galerie města Loun ve Vrchlického divadle, ulice Osvoboditelů
14. července mimořádně otevřena od 14 do 18 hodin
Dva z účastníků počedělického sympozia právě tady začali fotografovat krajinu malířskýma očima. www.gaml.cz

Sýkorovy Počedělice 2018

Šesté vzpomínkové setkání přátel a příznivců malíře Zdeňka Sýkory bylo zahájeno v sobotu 14. 7. 2018 v 15 hodin na břehu Ohře v Počedělicích.
Slavnost měla tentokrát celodenní program a jako už tradičně následuje týdenní malířské sympozium Malování v Počedělicích.

Download: Pozvánka