události

Kouzlo světla 2017
Louny, 14. 7. 2017

Spolek Sýkora 2020 ve spolupráci s Městem Louny a s jeho finanční podporou uspořádal v pátek 14. 7. 2017 ve večerních hodinách akci nazvanou Kouzlo světla. Představil několik předních současných umělců, kteří pracují se světlem – za všechny jmenujme například Ronyho Plesla, Jakuba Nepraše a Amara Mulabegoviće. Vedle videoinstalací a projekcí bylo součástí programu také slavnostní nasvícení piazzetty před Vrchlického divadlem, které vizualizuje plánovanou realizaci Sýkorovy geometrické kompozice z roku 1962. www.sykora2020.cz/kouzlo-svetla

Podrobnosti o festivalu na www.kouzlosvetla.cz. Na webu najdete i fotografie z letošího festivalu, ze zákulisí a fotoreportáž.  

Ohlasy na festival:  instalace Ronyho Plesla 

Více o piazzettě zde

Kouzlo světla 2017

Louny, 14. 7. 2017
Součástí druhého ročníku festivalu Kouzlo světla byla světelná
vizualizace geometrické kompozice Zdeňka Sýkory na piazzettě
před Vrchlického divadlem v Lounech.