realizace v architektuře 1958-2019

Chodník v centru města, Gorinchem, Nizozemí

Původně se chodník nacházel na rohu Gasthuisstraat a Haarstraat, v roce 2005 byl přemístěn na Kazerneplein.

Chodník v centru města, Gorinchem, Nizozemí

realizace: 1974
materiál: keramické kachle
rozměr: 810 x 1050 cm, celkem 85 m²
vzniklo jako jeden z projektů mezinárodního sympozia Gorinchem 1974 (další účastníci François Morellet, Ad Dekkers, Hermann de Vries ad.)