realizace v architektuře 1958-2019

Piazzetta před Vrchlického divadlem, Louny

Aktuální informace o přípravách a průběhu realizace najdete zde nebo na webu sykora2020.cz, kde jsou i podrobnosti o vyhlášené veřejné sbírce. 

Piazzetta před Vrchlického divadlem, Louny

dokončení realizace - červen 2019
návrh piazzetty: Josef Pleskot, Lenka Sýkorová, 2014, s použitím černobílé geometrické kompozice Zdeňka Sýkory realizované jako divadelní opona v roce 1963

rozměry: 1518 x 1125 cm, 170,775 m2

materiál: probarvená epoxidová stěrka na betonovém podkladu 
zadavatel a investor: Město Louny
architekt projektu: Josef Pleskot, AP ATELIER, spolupráce Andrej Škripeň, Zdeněk Rudolf, Veronika Škardová, 2014 - 2017