literatura

Zdeněk Sýkora / Barva a prostor

Katalog k druhé části rozsáhlého výstavního projektu konaného v roce Sýkorových 90. narozenin. Publikace k výstavě v Muzeu umění Olomouc přináší o něco úžeji zaměřený pohled na Sýkorovo dílo, a to prostřednictvím dvou nejzákladnějších pojmů výtvarného umění – barvy a prostoru. Katalog upozorňuje na některé vnitřní souvislosti jednotlivých etap Sýkorova díla a prezentuje také jeho objekty.

Zdeněk Sýkora / Barva a prostor

Text: Pavel Kappel
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler
Formát: 235 x 235 mm, 52 stran
Vydala Verzone, Prague 2010, www.verzone.cz
ISBN 978-80-904546-4-4

Odkaz na výstavu