dílo Zdeňka Sýkory

Po mnohostranných proměnách končí na počátku sedmdesátých let období struktur takzvanými makrostrukturami (zvětšenými elementy), na nichž Zdeňka Sýkoru zaujala linie vznikající na rozhraní černých a bílých ploch. V roce 1973 se linie poprvé stává elementem jeho nových obrazů. Tentokrát se nejedná o přísný řád, jak tomu bylo u struktur - při tvorbě liniových obrazů využívá náhodnost. Tvary, délky, tloušťky, barvy a křížení linií jsou určovány náhodnými čísly, které generuje počítač.
Souběžně s ateliérovou tvorbou stále maluje v plenéru. 

dílo > obrazy 1970-1979
Makrostruktura, 1973Několik elementů, 1973Rohová struktura, 1973
První linie, 1973Tři linie, 1974Linie č. 2 – 81 linií, 1975
Linie č. 4 – Jedna linie, 1976Linie č. 5 – 200 modrých linií, 1976Linie č. 9 – Kvintet, 1978
Žluté topoly, 70. létaOhře u Počedělic, 70. létaJaro, 1979