dílo Zdeňka Sýkory

Tvorba Zdeňka Sýkory dospívá generalizací přírodních forem k abstraktnímu výrazu. Od počátku šedesátých let maluje kompozice založené na vztazích základních geometrických tvarů; tyto tvary se poté staly základem elementů, jež začal organizovat do rastru. Tento postup byl výsledkem jeho snahy o objektivizaci a redukci výrazových prostředků. V roce 1963 tak vznikla první z řady struktur - Šedá struktura. Pro organizování geometrických elementů ve svých strukturách používá kombinatorický princip a v roce 1964 zapojuje do své práce počítač (ve spolupráci s matematikem Jaroslavem Blažkem), zařadil se tím mezi světové průkopníky této metody. Struktury přenáší také do trojrozměrných objektů.
Souběžně s ateliérovou tvorbou stále maluje v plenéru.

dílo > obrazy a objekty 1960-1969
Modrá zahrada, 1959Podzimní les, 1960Modrá zahrada, 1960
Zahrada (se čtvercem), 1960Tři čtverce, 1962Červená šipka, 1962
Šedá struktura, 1962-63Černo-bílá struktura, 1964Černo-bílá struktura, 1965
Struktura sinusová, 1965Pravidelná struktura, 1968Topologické struktury, 1969
Černo-bílá struktura, 1967Barevná struktura, 1967Šikmá struktura, 1968/1987
Krajina u Obory, zač. 60. letLabe, 1963Rujana, 60. léta