dílo Zdeňka Sýkory

Po odchodu do důchodu se může naplno věnovat tvorbě. Dále pokračuje v malování liniových obrazů. Výsledkem zdokonalování systému jsou různé podoby linií – například silné a barevné, linie pohybující se pouze několika náhodně vybranými směry či linie s krátkými „životy“. Realizuje své stěžejní dílo – Linie č. 24, později nazvané Poslední soud. Od roku 1985 s ním spolupracuje manželka Lenka. 
Nadále maluje barevně a tvarově redukované krajiny, od druhé poloviny osmdesátých let vzniká v ateliéru cyklus abstraktních obrazů Skvrny.

dílo > obrazy 1980-1989
Linie č. 11, 1980Valčík, 1981Linie č. 15, 1981
Linie č. 18, 1982Linie č. 22 – 399 bodů, 1982Linie č. 24 – Poslední soud, 1983-84
Linie č. 30, 1985Linie č. 41, 1986Linie č. 45, 1987
Skvrny, 1986Skvrny, 1989Skvrny, 1990
Žluté pole, 1980Rozkvetlý strom, 1980Středohoří, 1985