filmy

Svoboda, prostor a náhoda v díle Zdeňka Sýkory
Svoboda, prostor a náhoda v díle Zdeňka Sýkory

Rok vzniku: 1988
Námět: Jaroslav Vančát
Režie: Marie Cigánková
Délka: 21 minut
"Tento videopořad představuje na díle Zdeňka Sýkory proměnu výtvarného názoru umělce od realistického pohledu na skutečnost k obrazům inspirovaným nekonečnými možnostmi kombinací čísel prostřednictvím média počítače... Videopořad se pokouší ukázat cestu od zobrazení reality k nefigurativní malbě. Je určen především pro výtvarnou výchovu ZUŠ, ZŠ a SŠ." Text z přebalu kazety.
Kazetu vydalo Audiovizuální cetnrum Masarykovy univerzity, Brno.