dílo bibliofilie 1992-2010

Emil Juliš Multitext A
Emil Juliš Multitext A

Kniha obsahuje 1 serigrafii Zdeňka Sýkory
P. R. Vejrážka, Louny 1992
Vydáno 115 číslovaných a signovaných výtisků
číslováno I-XV a 1-100
Grafická úprava Vladislav Mirvald