dílo bibliofilie 1992-2010

Karel Hynek Mácha Máj
Karel Hynek Mácha Máj

Kniha obsahuje barevné serigrafie Zdeňka Sýkory
Aulos, Praha 2007
Vydáno 99 číslovaných a signovaných výtisků
Autorská spolupráce Lenka Sýkorová
Typografie Zdeněk Ziegler
K vydání připravil Zdeněk Křenek