výstavy

Mnohonásobné reality: Experimentální umění 60. až 80. let ve východním bloku
Minneapolis, 11. 11. 2023 - 10. 3. 2024

Multiple Realities: Experimental Art in the Eastern Block, 1960-80s, prezentuje panoramatický přehled experimentálního umění ze šesti národů střední a východní Evropy. Tato průkopnická výstava, kterou pořádá Walker Art Center, nabízí vzácnou příležitost být svědkem uměleckých děl, která se ve Spojených státech objevují jen zřídka. Prostřednictvím bohaté tapisérie uměleckých výrazů vrhá Multiple Realities světlo na různorodé zkušenosti umělců, kteří procházeli různými stupni kontroly a tlaku ze strany státních orgánů. Tito vizionářští umělci, kteří přijali koncepční a formální inovace, vytvořili díla, která zpochybňovala omezení, která jim byla uložena. S duchem dobrodružnosti vytvářeli kousky plné vtipu, humoru a ironie, které odrážely jejich odmítnutí přizpůsobit se oficiálním systémům.

Mnohonásobné reality: Experimentální umění 60. až 80. let ve východním bloku

Minneapolis, Walker Art Center, USA
11. 11. 2023 - 10. 3. 2024