výstavy

Od krajiny ke krajině
Praha, 29. 11. 2013 – 16. 2. 2014

Výstava představuje vývoj výtvarného myšlení a vyjadřování se za posledních sto dvacet let. V průběhu této doby se mnohé změnilo: od realistického zachycení vnější podoby dospěla malba k abstrakci inspirované přírodou.
Pojem krajina se mění spolu s výtvarným zobrazováním. Od Krajiny - přírodní scenérie, která nás obklopuje, se mění v krajinu energií, krajinu mentální a niternou, kterou již nenalézáme vně - objevujeme ji uvnitř člověka.
S českými krajináři 19.století Juliem Mařákem, Antonínem Slavíčkem a Jindřichem Pruchou představíme nejvýznamnější výtvarné projevy 20.století, například Františka Kupku, Josefa Šímu, Jana Zrzavého, Karla Malicha, Zdeňka Sýkoru i autory mladé generace.

Od krajiny ke krajině

Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
29. 11. 2013 – 16. 2. 2014