události

Sýkora na piazzettě
Louny, 2014 - 2019

Architekt Josef Pleskot spolu s Lenkou Sýkorovou (ve spolupráci s Andrejem Škripeněm) v roce 2014 připravili studii úprav piazzety Vrchlického divadla v Lounech. Návrh počítá s využitím černobílé geometrické kompozice z roku 1962, jejímž autorem je Zdeněk Sýkora. Ačkoli od roku 1963 zdobila protipožární oponu lounského divadla, dnes ji známe jen z fotografií, protože se při rekonstrukci na počátku nového tisíciletí ztratila. Použití kompozice by bylo jejím symbolickým návratem před divadlo, pro které ji slavný lounský rodák vytvořil.

Projekt vypracoval AP ATELIER architekta Josefa Pleskota, spolupracovali architekti Zdeněk Rudolf, Veronika Škardová a Zdeněk Ziegler (návrh písma). Aktuální dění na piazzetě sledujte na fb Sýkora2020


15. července 2019
Město Louny představilo nové náměstíčko veřejnosti - viz fotografie pod textem.

červen 2019
Práce na piazzettě byly obnoveny. Pomocí sítě byla na piazzettu přenesena geometrická kompozice Zdeňka Sýkory. 24. 6. bylo dílo zpřístupněno veřejnosti.

prosinec 2018
Byly dokončeny všechny stavební práce, ale vchod do Galerie města Loun byl zpřístupněn až v lednu při první výstavě roku 2019 (Lounské dědictví - Jaroslav a Otakar Maříkovi).
 
listopad 2018
Po týdenním snažení s malými výsledky bylo rozhodnuto, že finální nátěr bude proveden až na jaře příštího roku. Firma Sanex dokončí pouze nový vstup do Galerie města Loun a provede všechny dohodnuté práce. PIAZZETTA bude tedy hotová až v roce 2019!!!!!

Piazzetě se věnoval Artmix (pusťte si reportáž od 7. minuty)

říjen 2018
Dokončení piazzetty je odloženo o 5 týdnů, nový termín předání stavby je 9. 11. Firma Coming plus, která má na starost realizaci Sýkorovy černobílé kompozice, provedla orientační zkoušky kvality betonu (odtrh a vlhkost), výsledky byly neuspokojivé. Koncem října byl nad betonovou plochou postaven velký stan, ve kterém se topilo a větralo, aby se urychlilo snížení vlhkosti. 

září 2018
Hydrant byl přemístěn, prefabrikované schody mohly být definitivně usazeny a 20. září se konečně betonovalo. Minimálně měsíc se musí počkat, až beton vyzraje a vlhkost se sníží na požadovanou hodnotu (4%). Firma mezitím může dokončit vstup do galerie - položit schody, vybetovat podesty, osadit kovové prvky.

srpen 2018

Pokračuje bourání – starých schodů do galerie, otvorů pro nový vchod do galerie a pro nová okna do ředitelny. Ale zároveň se také staví – připravena je plocha na vybetonování finální desky, sestavují se betonové schody vedoucí k piazzettě. Fasáda už nebude růžová, sjednocením barevnosti se zdůrazní celkový objem budovy (viz vizualizace).

červenec 2018
Konečně se staví, byla vybetonována první podkladní deska; ale také se bourá – zmizela přístavba nad bočním schodištěm, které původně mělo vést do restaurace, naštěstí ve sklepních prostorách vznikla roku 2010 galerie; nový vchod ji jistě více zviditelní a zvýší její atraktivitu.
Mimo jiné se připravuje nový nápis nad vchod do galerie, řeší se barva oken a osvětlení piazzetty.
Sbírka dále pokračuje, od června přišlo dalších 200 tisíc korun.

červen 2018
Realizace piazzetty začala 4. června. Koule, které se před divadlem objevily po jeho rekonstrukci v roce 2003, byly odvezeny! Stanou se součástí Zeleného náměstí v Zahradním Městě v Lounech. Od města je zakoupila firma Ekostavby a částka 150.000 Kč, kterou za ně zaplatila, byla poukázána ve formě sponzorského daru na výstavbu piazzetty.
Nastupuje firma Sanex, začíná se bouráním, hloubením;

květen 2018
Byla vybrána realizační firma Sanex z Děčína.
Spolek Sýkora 2020 předává městu finanční dar ve výši 1,400.000 Kč. Na sbírku přispělo více než 100 podporovatelů tohoto projektu – http://www.sykora2020.cz/sbirka

březen 2018
Po schválení projektu a rozpočtu Zastupitelstvem města Loun došlo na výběrové řízení na firmu, která by mohla piazzettu realizovat.


prosinec 2017
Zastupitelstvo Města Loun na svém zasedání 11. prosince 2017 schválilo rozpočet města na rok 2018, jehož součástí je také realizace projektu PIAZZETTA. Na vybudování malého náměstí před Vrchlického divadlem s použitím díla Zdeňka Sýkory a na nové řešení vchodu do Galerii města Loun vyčlenilo 4,2 milionu korun z požadovaných 5,7 milionu. Chybějící prostředky budou financovány z darů a ze sbírky, kterou vyhlásil Spolek Sýkora 2020 v září tohoto roku (informace: http://www.sykora2020.cz/sbirka)

květen / červen 2017
V květnu a červnu 2017 byl projekt schválen v jednotlivých komisích na lounském městském úřadě. Projekt, který vypracoval AP ATELIER - Josefa Pleskot ve spolupráci se Zdeňkem Rudolfem a Veronikou Škardovou, písmo navrhl Zdeněk Ziegler, nově upravuje například i vchod do Galerie města Loun. O termínu realizace rozhodlo zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání. Se stavbou by se mělo začít 1. června, dokončena by měla být 20. září 2018. 

červen 2016
V pondělí 20. 6. 2016 schválilo lounské zastupitelstvo studii piazzety Zdeňka Sýkory před Vrchlického divadlem, zadání projektu architektu Josefu Pleskotovi a uzavření licenční smlouvy na použití díla s Lenkou Sýkorovou. Všechny tyto kroky jsou předpokladem pro budoucí realizaci díla ve veřejném prostoru.

Spolek Sýkora 2020 založený příznivci díla Zdeňka Sýkory v červnu roku 2015 v současné době dále představuje projekt veřejnosti a pracuje na získání prostředků na realizaci díla. Více informací na www.sykora2020.cz.  

Text o lounské divadelní oponě

Sýkora na piazzettě

Realizace piazzetty začala 4. června 2018 a měla být dokončena 23. září.
Finální práce však musely být odloženy na jaro roku 2019.
Práce na piazzettě byly obnoveny 4. června 2019, dokončeny 24. června!!!
Město Louny dílo slavnostně představilo občanům 15. července 2019.
Sledujte další dění na: www.sykora2020.cz