monografie

Narodil se sice v Čechách, ale svými obrazy, plastikami i grafikou se stal už v šedesátých letech umělcem evropským. Při úvahách, jakou formou představit tvorbu tak bohatou a různorodou, a v Čechách doposud tímto způsobem nezpracovanou, jsme dospěli k názoru, že jednosvazková monografie by nabyla neúnosných rozměrů, proto jsme zvolili formu několikadílné publikace. Připravované knihy budou zároveň obsahovat soupis díla. Všechny svazky vyjdou v samostatné české a anglické verzi.

V prodeji je v tuto chvíli již první dva díly celého projektu – Grafika a Rozhovory.

K vydání připravila Lenka Sýkorová
Úvodní text: Pavel Kappel
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler
Vydavatel: Gallery, Praha 2009, www.galleryjk.cz 
Formát: 300 x 300 mm, 272 stran, ISBN: 978-80-86990-87-3 (česká verze), ISBN: 978-80-86990-90-3 (anglická verze)

Texty: Lenka Sýkorová (ed.), Jaroslav Vančát
Graficky upravil: Zdeněk Ziegler
Vydavatel: Gallery, Praha 2008,  www.galleryjk.cz
Formát: 300 x 300 mm, 188 stran
ISBN 978-80-86990-36-1 (česká verze), ISBN 978-80-86990-42-2 (anglická verze)