Zdeněk Sýkora již na začátku šedesátých let jako jeden z prvních na světě zapojil do přípravy uměleckého díla počítač. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo náhodností, zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy.
Zdeněk Sýkora zemřel v Lounech 12. 7. 2011.

 

Nové: 

V prosinci 2017 schválili lounští zastupitelé rozpočet na realizaci projektu AP atelieru Josefa Pleskota, který řeší úpravu piazzetty Vrchlického divadla v Lounech s použitím Sýkorovy geometrické kompozice z počátku šedesátých let. Rozpočet města však nepokrýval celou částku na realizaci  piazzetty, proto byla vyhlášena veřejná sbírka mezi občany a firmami, která vynesla téměř 2 miliony korun. Velkou částkou přispěla také Nadace ČEZ. Práce na piazzettě začaly na jaře roku 2018 a projekt byl z velké části realizován, podobu náměstí změnil zejména nový vchod do Galerie města Loun.
24. 6. 2019 byla piazzetta dokončena!
Podrobnější informace najdete na webových stránkách Spolku Sýkora 2020
  www.sykora2020.cz 

Na webu se nyní dozvíte více informací o všech realizacích Zdeňka Sýkory v architektuře. 

 

Realizace piazzetty začala 4. června 2018 a měla být dokončena 23. září. Finální práce však musely být odloženy na jaro roku 2019.
Práce na piazzettě byly obnoveny 4. června 2019, dokončeny 24. června!!!
Město Louny dílo slavnostně představí občanům 15. července v 17 hodin.
Sledujte dění na: 
www.sykora2020.cz

Dílo Zdeňka Sýkory - Linie č. 56 - Humberto (1988) - vyšlo na známce, kterou spolu s obálkou prvního dne (FDC) vydala Česká pošta 12. června 2019. Obraz, který se stal předlohou, mohou milovníci umění vidět v Muzeu moderního umění v Olomouci. Skutečné rozměry oleje na plátně jsou 2 x 2 metry, přesto i v rozměru 4 x 4 cm působí monumentálně, jak se vyjádřil grafik Martin Srb, který navrhl tzv. obálku prvního dne (FDC). Zde použil také detaily dvou serigrafií - černo-bílé struktury a na razítku detail 100 linií.  A samozřejmě nechybí ani název Sýkorova rodného města Louny.

program:
10 - 13 hodin - procházka po břehu Ohře s komentářem Lenky Sýkorové
trasa: Počedělice - Obora a zpět (cca 4 km)
sraz na návsi v 10.00

15 hodin - zahájení slavnosti, vzpomínka na Zdeňka Sýkoru
- výstava prací účastníků sympozia Malování v Počedělicích 2018,
komentovaná prohlídka
- výstava k 800. výročí první zmínky o obci Počedělice

Praha, Museum Kampa
24. 6. - 30. 9. 2019