Zdeněk Sýkora již na začátku šedesátých let jako jeden z prvních na světě zapojil do přípravy uměleckého díla počítač. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo náhodností, zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy.
Zdeněk Sýkora zemřel v Lounech 12. 7. 2011.

 

Nové: 

V prosinci 2017 schválili lounští zastupitelé rozpočet na realizaci projektu AP atelieru Josefa Pleskota, který řeší úpravu piazzetty Vrchlického divadla v Lounech s použitím Sýkorovy geometrické kompozice z počátku šedesátých let. Rozpočet města však nepokrývá celou částku na realizaci díla, proto byla vyhlášena veřejná sbírka mezi občany. V současné době je již otevřen bankovní účet, na kterém se scházejí dary od přátel a podporovatelů. Podrobnější informace najdete na webových stránkách Spolku Sýkora 2020, který tuto sbírku vyhlašuje - www.sykora2020.cz 

Na webu se nyní dozvíte více informací o realizacích Zdeňka Sýkory v architektuře. 

Recenze katalogu Zdeněk Sýkora fotografem 1937-1945 na artalk.cz, více se dočtete na našich stránkách zde

 

AP atelier Josefa Pleskota
18. 12. 2018 - 5. 4. 2019

Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín, a Miroslava Velfla, Praha
Galerie hlavního města Prahy
27. 11. 2018 - 31. 3. 2019

Galerie umění Karlovy Vary
od 27. 10. 2018

Galerie moderního umění v Hradci Králové
26. 10. 2018 - 27. 1. 2019

Realizace piazzetty začala 4. června 2018 a měla být dokončena 23. září. Finální práce však musely být odloženy na jaro roku 2019.
Sbírka na podporu tohoto projektu stále pokračuje, podrobnosti  
na
www.sykora2020.cz

Das Neue in der Sammlung Etzold - Folge 2
Museum Abteiberg, Mönchengladbach
10. 6. 2018 - 13. 1. 2019