literatura

Zdeněk Sýkora - Karel Malich: Linie a dráty - Dialog
Zdeněk Sýkora - Karel Malich: Linie a dráty - Dialog

Katalog výstavy Zdeněk Sýkora - Karel Malich: Linie a dráty - Dialog, Museum Kampa Praha
Text Hans-Peter Riese, Lenka Sýkorová, Jiří Machalický
Vydalo Museum Kampa, Praha 2010
ISBN 978-80-87344-03-3 

Odkaz na výstavu