literatura

Zdeněk Sýkora 97 -
Zdeněk Sýkora 97 -

Grafické listy 1993-2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář
Koncepce knihy: Lenka Sýkorová, Zdeněk Sklenář
Texty: Petr Volf, Lenka Sýkorová, Zdeněk Sklenář
Grafická úprava: Zdeněk Zieger
Vydala Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2017
Formát: 300 x 300 mm, 124 stran, ISBN 978-80-87430-72-9