literatura

Zdeněk Sýkora fotografem 1937–1945

Zdeněk Sýkora fotografem

1937–1945

Kniha se zaměřuje na dosud neprobádanou kapitolu v tvorbě malíře Zdeňka Sýkory (1920–2011), světově uznávaného představitele neokonstruktivismu, autora struktur a liniových obrazů: na jeho pozoruhodné fotografie z doby okupace. Jejich význam se odhaluje teprve v posledních letech, protože Sýkora o uchování mladistvých prací nedbal, dokonce sebekriticky zničil většinu obrazů, jež za války namaloval pod vlivem surrealismu. Fotografie naštěstí alespoň výběrově tomuto osudu unikly. Díky výzkumu v Archivu Lenky a Zdeňka Sýkorových, v Oblastním muzeu v Lounech, ve Státním okresním archivu v Lounech a v dalších soukromých sbírkách a pozůstalostech se podařilo shromáždit dostatek původních materiálů a informací, aby bylo možné rekonstruovat fotografický prolog k Sýkorově malířské dráze.

Od samého začátku zajímala Zdeňka Sýkoru krajina a přírodní tematika. K promýšlení aktuálních přístupů jej nasměroval Jaromír Funke, když na jaře 1941 vystavil rozsáhlý soubor fotografií Loun a jejich okolí, v nichž uplatnil zásady nové věcnosti. Sýkora zpracoval a rozvinul jeho příklad ve snímcích zabývajících se rodným městem. Úspěšně se prosadil v Klubu fotografů amatérů v Lounech (vítězství v soutěži a účast na výstavě roku 1942, významné zastoupení v klubové mapě-albu za rok 1943). Zároveň reagoval i na podněty z alternativní kulturní sféry, zejména na surrealismus, k němuž se v Lounech za intelektuálního vedení knihovníka Jaroslava Janíka volně hlásilo společenství mladých lidí kolem Kamila Linharta. Jako fotograf se Zdeněk Sýkora podílel na autorských knihách vrstevníků, především spolupracoval s Linhartem na jedinečné básnické fotoknize Někam jít, jež se řadí k vrcholným ukázkám tohoto žánru. Sýkora v ní mistrně uplatnil techniku fotomontáže (dva negativy pokládal přes sebe do zvětšovacího přístroje a exponoval je současně), kterou již dříve používal při tvorbě fotografických kompozic k jednotlivým básním českých a světových autorů, od Holana po Lautréamonta. Jiný originální počin představuje Sýkorův soubor fotografií odložených barokních soch a jejich zlomků, jež společně s Vladislavem Mirvaldem aranžovali do proměnlivých oživených sestav.

Kniha Zdeněk Sýkora fotografem se člení do dvou základních částí. První rozebírá a vykládá Sýkorovo rané fotografické dílo v dobových souvislostech, druhá přináší jeho podrobný životopis od narození do roku 1945, kdy začal studovat malířství: vychází z umělcových autentických vzpomínek, doplněných o důkladný výzkum pramenů, a podchycuje podmínky zrodu výjimečné tvůrčí osobnosti.

Recenze Hany Rousové na artalk.cz

Katalog můžete objednat na www.verzone.cz

Zdeněk Sýkora fotografem 1937–1945

Autorky: Lenka Bydžovská, Lenka Sýkorová
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler
Velikost 235 x 235 mm, 150 stran
Vydala Galerie umění Karlovy Vary a Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 2016
ISBN 978-80-87420-63-8