knižní obálky

Pavel Šidák: Úvod do studia genologie
Pavel Šidák: Úvod do studia genologie

Pavel Šidák: Úvod do studia genologie. Teorie literárního žánru a žánrová krajina
Na obálce obraz Zdeňka Sýkory Atlantik, 1984
Grafická úprava: Ondřej Fučík
Akropolis, Praha 2013
ISBN 978-80-7470-040-8