knižní obálky

Jaroslava Janáčková: Návraty
Jaroslava Janáčková: Návraty

Jaroslava Janáčková: Návraty. K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fukse
Na obálce obraz Zdeňka Sýkory Studie k obrazu Červená šipka, 1961
Grafická úprava: Ondřej Fučík
Akropolis, Praha  2012
ISBN 978-80-87481-90-5