výstavy

z. s. devadesát (extrémy)
Praha, 24. 1. - 27. 3. 2010

Galerie Zdeněk Sklenář pořádá k 90. narozeninám Zdeňka Sýkory výstavu některých jeho méně známých prací z různých období jeho vývoje. Spojujícím momentem je často až extrémní uplatnění používané racionální metody, snaha prozkoumat, ověřit rozsah možností daných specifickou metodou.

z. s. devadesát (extrémy)

Galerie Zdeněk Sklenář, Smetanovo nábřeží 334/4, Prag
24. 1. - 27. 3. 2010
koncept výstavy: Zdeněk Sklenář, Zdeněk Ziegler