události

Sýkorovy Počedělice 2022
Počedělice, 9. 7. 2022

SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE bude zahájeno 9. července 2022 v 15 hodin u pamětního panelu na břehu řeky Ohře v Počedělicích. Již desáté setkání přátel Zdeňka Sýkory tradičně začne vzpomínkou jednoho z nich.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Voda
Louny, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 23. 3. – 11. 9. 2022
kurátorka: Lucie Šiklová
Výstava ve všech čtyřech patrech galerie je věnována vodě v jejích nejrozmanitějších podobách. Představuje umělecká díla ze sbírek GBR spolu s díly současných tvůrců, kteří se ve své tvorbě k tématu vody opakovaně vracejí. Vystavena jsou díla z oblasti malby, sochařství, fotografie, videoartu, instalace, opomenuta nezůstane ani zvuková a interaktivní složka. Do výběru současných umělců se opět dostalo několik jmen účastníků počedělických sympozií: Mariany Alasseur, Tomáše Polcara a Miloše Šejna. S nimi i dalšími umělci se můžete setkat v rámci doprovodného programu. www.gbr.cz

Miloš Šejn / AQVA
Galerie moderního umění v Hradci Králové, 15. 4. – 4. 9. 2022
kurátorka: Vjera Borozan
Výstava Miloše Šejna (nar. 1947), jednoho ze Sýkorových studentů a přátel, představuje výběr více než dvou desítek děl z jeho celoživotní tvorby počínaje pracemi z konce šedesátých let 20. století až po současná videa a instalace vytvořené přímo pro královéhradeckou galerii. Pojítkem a jednotící tematickou linkou, ke které odkazuje i název výstavy, je vodní živel. Ten se zde objevuje v různorodých podobách a skupenstvích a umožňuje porovnávat širokou škálu přístupů, jimiž se autor k vodě, potažmo ke krajině vztahuje.

Obrazy od vody
Louny, Galerie Benedikta Rejta, pouze 14. 7. 2022, od 17 do 19 hodin
Jednodenní výstava obrazů, kreseb a fotografií účastníků malířského sympozia Malování v Počedělicích se tentokrát uskuteční na „roštu“ Galerie Benedikta Rejta formou komentované prohlídky. www.gbr.cz, www.zdeneksykora.cz

Václav Malina / Přiznání barvy
Galerie města Loun ve Vrchlického divadle, 1. 6. – 17. 7. 2022
kurátor: Vladimír Drápal
Komentovaná prohlídka za účasti autora v úterý 12. 7. 2022 od 18 hodin
Výstava představuje výběr z obrazů Václava Maliny (nar. 1950), dalšího ze studentů Zdeňka Sýkory. Z jeho tvorby za posledních deset let uvidíme geometrické obrazy, doplněné souborem pastelových studií, a symbolistní krajiny s postavami. Zvláštní pozornost je na výstavě věnována dílům, která vznikla v rámci výtvarných sympozií v Počedělicích, jichž se autor od počátku účastní, nebo jako vzpomínky na ně. Nechybí tedy motivy řeky Ohře, krajiny kolem Loun a také Středohoří. www.gaml.cz

Sýkorovy Počedělice 2022

Počedělice, 9. 7. 2022