události

Sýkorovy Počedělice 2021
Počedělice, 17. 7. 2021

Slavnostní odpoledne

bude zahájeno 17. července 2021 v 15 hodin u pamětního panelu na břehu řeky Ohře v Počedělicích. Oslava již tradičně začne vzpomínkou jednoho z přátel Zdeňka Sýkory.

Krajinou Zdeňka Sýkory
Počedělice, pouze 17. 7. 2021
Jednodenní výstavu si návštěvníci mohou prohlédnout – stejně jako v několika předchozích letech – přímo na břehu řeky a na návsi v Počedělicích. Účastníci loňského i letošního sympozia vystaví své kresby, fotografie a obrazy, komentované prohlídky pro zájemce se opět ujme jeden z umělců.

Krajina +
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 13.5.–25. 7. 2021
Rozsáhlá výstava, která je instalovaná ve všech čtyřech patrech budovy galerie, zahrnuje čtyři tematické okruhy. Nejrozsáhlejší dílčí expozicí je část nazvaná Obrazy krajiny. Kurátorka Lucie Šiklová ve svém výběru představuje umělecká díla vztahující se k tomuto  tématu. Většina z nich byla ukryta v depozitářích GBR. Tento výběr již klasického umění obohatila o tvorbu současných umělců. V rámci výstavy se tedy můžete setkat nejen s krajinami Zdeňka Sýkory, ale i s díly několika účastníků počedělických sympozií: Mariany Alasseur, Tomáše Polcara a Miloše Šejna. Informace o dalších výstavách tohoto projektu a doprovodných akcích: www.gbr.cz

Eva Vejvodová a Radim Vejvoda / Krajina – prostor pro barvu
Galerie města Loun ve Vrchlického divadle, 13. 5.–25. 7. 2021
Po kolektivních výstavách účastníků počedělických sympozií se v GAMLu již několik let představují jednotliví malíři a fotografové samostatně (Miloš Šejn, Jan Mária Valt, Tomáš Polcar, Jan Samec, Jiří Jiroutek, Pavel Planička). Tentokrát si kurátor Vladimír Drápal vybral díla dvou malířů, kteří si zamilovali motiv Ohře v Orasicích. Informace o doprovodném programu k této výstavě: www.gaml.cz

Vladislav Mirvald 100
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Museum Kampa a Villa Pellé v Praze
Všechny tyto instituce začátkem srpna výstavami oslaví 100. výročí narození lounského malíře a pedagoga, Sýkorova přítele a souputníka, Vladislava Mirvalda (1921–2003). 

Sympozium Malování v Počedělicích
proběhlo tentokrát již před slavností, v termínu 11. 7. - 16. 7. 2021, a zúčastnilo se ho
18 umělců. Fotografie Jiřího Jiroutka dobře vystihují atmosféru. Součástí sympozia
byly i doprovodné programy v GAMLu a GBR, které jsme pro veřejnost společně připravili. 

Sýkorovy Počedělice 2021

Počedělice, 17. 7. 2021