události

Sýkorovy Počedělice 2017
Počedělice, 15. 7. 2017

Slavnostní odpoledne – zahájení 15. července 2017 v 15 hodin

Také letos bylo součástí Sýkorových Počedělic týdenní sympozium malby. Účastníci loňského setkání své práce představili na jednodenní výstavě nazvané Krajinou Zdeňka Sýkory. Návštěvníci si mohli obrazy, kresby a fotografie více než dvaceti umělců prohlédnout přímo v Počedělicích, a to pouze odpoledne 15. 7. Součástí této výstavy bylo promítání dokumentárních fotografií ze sympozií a krátkého filmu Nad krajinou (2016), který z letadla Milana Marka cestou z Ročova do Počedělic natočil Jan Mária Valt a sestříhal Jan Planička.

V sobotu 15. 7. byla mimořádně  otevřena také Galerie města Loun ve Vrchlického divadle, kde bylo možné navštívit výstavu jednoho z účastníků počedělického sympozia: lounský malíř Jan Mária Valt oslavil letos 65. narozeniny a touto velkou retrospektivní výstavou, již kurátorsky připravil jeho přítel Bořek Zasadil, bilancuje svůj dosavadní umělecký vývoj. Jedna z místností galerie je věnována také jeho krajinám. www.gaml.cz

V rámci výletu do Počedělic doporučujeme návštěvu rekonstruovaného a nově vysvěceného barokního kostela svatého Mikuláše v sousedních Orasicích. Nebývale krásný je především malovaný kazetový dřevěný strop, jehož restaurování trvalo čtyři roky. V loňském roce byl kostel zpřístupněn návštěvníkům. https://cs.wikipedia.org/wiki/Orasice

Slavnosti u řeky Ohře v krajině stejně jako loni předcházela slavnost ve městě. Spolek Sýkora 2020 ve spolupráci s Městem Louny a s jeho finanční podporou uspořádal v pátek 14. 7. 2017 ve večerních hodinách akci nazvanou Kouzlo světla. Představil několik předních současných umělců, kteří pracují se světlem – za všechny jmenujme například Ronyho Plesla, Jakuba Nepraše a Amara Mulabegoviće. Vedle videoinstalací a projekcí bylo součástí programu také slavnostní nasvícení piazzetty před Vrchlického divadlem, které vizualizuje plánovanou realizaci Sýkorovy geometrické kompozice z roku 1962. www.sykora2020.cz/kouzlo-svetla

Sýkorovy Počedělice 2017

Počedělice, 15. 7. 2017
Páté setkání přátel a příznivců malíře Zdeňka Sýkory.
Po sobotní slavnosti následovalo tradiční malířské sympozium. 

Download: Pozvánka