události

Sýkora na piazzetě
Louny, 2014-2018

Realizace piazzetty začala 4. června 2018.

Zastupitelstvo Města Loun na svém zasedání 11. prosince 2017 schválilo rozpočet města na rok 2018, jehož součástí je také realizace projektu PIAZZETTA. Na vybudování malého náměstí před Vrchlického divadlem s použitím díla Zdeňka Sýkory a na nové řešení vchodu do Galerii města Loun vyčlenilo 4,2 milionu korun z požadovaných 5,7 milionu. Chybějící prostředky budou financovány z darů a ze sbírky, kterou vyhlásil Spolek Sýkora 2020 v září tohoto roku (informacehttp://www.sykora2020.cz/sbirka)

V pondělí 20. 6. 2016 schválilo lounské zastupitelstvo studii piazzety Zdeňka Sýkory před Vrchlického divadlem, zadání projektu architektu Josefu Pleskotovi a uzavření licenční smlouvy na použití díla s Lenkou Sýkorovou. Všechny tyto kroky jsou předpokladem pro budoucí realizaci díla ve veřejném prostoru.

V květnu a červnu 2017 byl projekt schválen v jednotlivých komisích na lounském městském úřadě. Projekt nově upravuje například i vchod do Galerie města Loun. O termínu realizace rozhodlo zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání. Se stavbou by se mělo začít 1. června, dokončena by měla být 20. září 2018. 

Spolek Sýkora 2020 založený příznivci díla Zdeňka Sýkory v červnu roku 2015 v současné době dále představuje projekt veřejnosti a pracuje na získání prostředků na realizaci díla. Více informací na www.sykora2020.cz.  

Text o lounské divadelní oponě

Sýkora na piazzetě

Realizace piazzetty začala 4. června 2018! Sbírka na podporu tohoto projektu stále pokračuje, podrobnosti na www.sykora2020.cz

Architekt Josef Pleskot spolu s Lenkou Sýkorovou a Andrejem Škripeněm v roce 2014 připravili studii úprav piazzety Vrchlického divadla v Lounech. Návrh počítá s využitím černobílé geometrické kompozice z roku 1962, jejímž autorem je Zdeněk Sýkora. Ačkoli od roku 1963 zdobila protipožární oponu lounského divadla, dnes ji známe jen z fotografií, protože se při rekonstrukci na počátku nového tisíciletí ztratila. Použití kompozice by bylo jejím symbolickým návratem před divadlo, pro které ji slavný lounský rodák vytvořil.