knižní obálky

Michaela Křivancová: Moc slova
Michaela Křivancová: Moc slova

Michaela Křivancová: Moc slova. Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové
Na obálce obraz Zdeňka Sýkory Barevná struktura, 1968
Grafická úprava: Ondřej Fučík
Akropolis, Praha 2013
ISBN 978-80-7470-030-9